ROOMS

חללי עבודה משותפים חברת ROOMS ברחבי הארץ בשטח של למעלה מ-30,000 מ”ר

משרדי חברת “סמפריס”

משרדי חברת סמפריס, מגדל פז במתחם הבורסה, ר”ג. אדריכלות: רואי דוד, פיקוח: I.T.A מעוף פיקוח וניהול פרוייקטים