ביימי עץ השקד

CD6BA127-0929-4519-BF78-5E8EDFFE9FEF

פרויקט:

משרדי חברת ביימי

BB937E47-32C8-4CF9-AC60-6AAEF4CD5946

היקף:

6 קומות 1800 מ"ר

3315C976-097E-475B-810A-18A2FC4277B9

תכנון:

ענת סודרי

EEA044D4-08A7-403A-B4F9-A4DA9D7F9179

פיקוח:

I.T.A מעוף פיקוח וניהול פרוייקטים